Zakres usług

ZAKRES USŁUG

Doradztwo podatkowe

Doradztwo i analizy

Księgowość

Reprezentacja Podatnika

Dodatkowe- Klienci indywidualni

Ekstra usługi

 

DORADZTWO PODATKOWE

Udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych

Udzielanie porad w zakresie wyboru formy opodatkowania

Optymalizacja wysokości należności podatkowych

Sporządzanie wniosków ORDN- IN o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Doradztwo dla Rolników

 

DORADZTWO I ANALIZY

Przygotowanie wyjaśnień, wniosków związanych z kontrolą skarbową

Opracowania studiów opłacalności

Analiza ekonomiczna firm

Analiza form współpracy

Sporządzanie bilansów do banków

 

KSIĘGOWOŚĆ

Sporządzanie zeznań rocznych PIT

 

REPREZENTACJA PODATNIKA

Reprezentacja Klienta przed organami skarbowymi

Reprezentacja Klienta w trakcie kontroli US, UKS

Sporządzanie wniosków, zapytań do organów skarbowych w ramach bieżącego funkcjonowania firmy

Załatwianie wszelkich spraw w urzędach skarbowych (zaświadczenia o wys.dochodów, niezaleganiu itp.)

Top